ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ

ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ  ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ.  ಉಲ್ಲೇಖ:  Chelsea M. Rochman et al.,Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption, Scientific Reports, 5:14340, DOI: 10.1038/srep14340, published online 24 September 2015

ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ: Chelsea M. Rochman et al.,Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption, Scientific Reports, 5:14340, DOI: 10.1038/srep14340, published online 24 September 2015

Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2015 at 6:50 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

ಯಾರ ಶಿರವೋ ಯಾರ ಮುಡಿಯೋ?!

ಉಲ್ಲೇಖ: Sergio Canavero HEAVEN: The head anastomosis venture Project outline for the first human head transplantation with spinal linkage (GEMINI) Surgical Neurology International Vol. 4, Suppl. 1, S335-S342, 2013 ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಉಲ್ಲೇಖ: Sergio Canavero HEAVEN: The head anastomosis venture Project outline for the first human head transplantation with spinal linkage (GEMINI) Surgical Neurology International Vol. 4, Suppl. 1, S335-S342, 2013 ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಈ ತಂತ್ರದಿಂದ ಹಲವು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವನ್ನಷ್ಟೆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಹರ್ಷ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಕಾಯ ಕಸಿ ಪಡೆದವನು ಯಾವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸಬಹುದು? ತಲೆ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನೋ, ದೇಹ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನೋ? ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಮದುವೆ ಎನ್ನುವ ಬಂಧ ಮಾನಸಿಕವೋ, ದೈಹಿಕವೋ ಎನ್ನುವಷ್ಟೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ.   ಕಸಿ ಪಡೆದು ಬದುಕಿದವ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಸಂಗಾತಿಯ ಗತಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದ್ದೀತು?

Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2015 at 7:31 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  Comments (2)  

ಎಬೊಲ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ?!

ಉಲ್ಲೇಖ: Ana Maria Henao-Restrepo et al, Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine expressing Ebola surface glycoprotein: interim results from the Guinea ring vaccination cluster-randomised trial, The Lancet, (Published Online July 31, 2015) http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(15)61117-5 ಪ್ರಕಟಣೆ: 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2015

ಉಲ್ಲೇಖ: Ana Maria Henao-Restrepo et al, Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine expressing Ebola surface glycoprotein: interim results from the Guinea ring vaccination cluster-randomised trial, The Lancet, (Published Online July 31, 2015) http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(15)61117-5
ಪ್ರಕಟಣೆ: 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2015

Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2015 at 7:28 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

ಹುಳುವಿನ ನಡೆಯನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ರೋಬೋ

ಉಲ್ಲೇಖ: Yang, C. et al. Hydrogel Walkers with Electro-Driven Motility for Cargo Transport. Sci. Rep. 5, 13622; doi: 10.1038/srep13622 (2015). ಪ್ರಕಟಣೆ: 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15

ಉಲ್ಲೇಖ: Yang, C. et al. Hydrogel Walkers with Electro-Driven Motility for Cargo Transport. Sci. Rep. 5, 13622; doi: 10.1038/srep13622 (2015).
ಪ್ರಕಟಣೆ: 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15

Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2015 at 7:23 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

ಎಲ್ಲ ಜೇನ್ನೊಣಗಳೂ ರಾಣಿ ಜೇನುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?

ಮರಳಿ ಬರಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ! ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂಕಣ  ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು.

ಮರಳಿ ಬರಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ! ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂಕಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು. ದಿನಾಂಕ 14.9.2015 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು

ಉಲ್ಲೇಖ:  Wenfu Mao. et al. A dietary phytochemical alters caste-associated gene expression in honey bees  Sci. Adv. 2015;1;e1500795 dated 28 August 2015

Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2015 at 7:04 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ