ಎಲ್ಲ ಜೇನ್ನೊಣಗಳೂ ರಾಣಿ ಜೇನುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?

ಮರಳಿ ಬರಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ! ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂಕಣ  ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು.

ಮರಳಿ ಬರಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ! ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂಕಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು. ದಿನಾಂಕ 14.9.2015 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು

ಉಲ್ಲೇಖ:  Wenfu Mao. et al. A dietary phytochemical alters caste-associated gene expression in honey bees  Sci. Adv. 2015;1;e1500795 dated 28 August 2015

Advertisements
Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2015 at 7:04 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

The URI to TrackBack this entry is: https://kollegala.wordpress.com/2015/09/19/%e0%b2%8e%e0%b2%b2%e0%b3%8d%e0%b2%b2-%e0%b2%9c%e0%b3%87%e0%b2%a8%e0%b3%8d%e0%b2%a8%e0%b3%8a%e0%b2%a3%e0%b2%97%e0%b2%b3%e0%b3%82-%e0%b2%b0%e0%b2%be%e0%b2%a3%e0%b2%bf-%e0%b2%9c%e0%b3%87%e0%b2%a8/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: