ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ ತಿನ್ನುವ ಹುಳು

16112015

ಆಕರ:

  1. Yu Yang et al., Biodegradation and Mineralization of Polystyrene by Plastic-Eating Mealworms: Part 1. Chemical and Physical Characterization and Isotopic Tests, Environ. Sci. Technol.,2015, 49 (20), pp 12080–12086 ( http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.5b02661),
  2. Yu Yang et al., Biodegradation and Mineralization of Polystyrene by Plastic-Eating Mealworms: Part 2. Role of Gut microorganisms, Environ. Sci. Technol.,2015, 49 (20), pp 12087–12093, DOI: 10.1021/acs.est.5b02663, (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b02663)

ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗದಿದ್ದ ಟೆನೆಬ್ರಿಯೊ ಮಾಲಿಟರ್‍ ದುಂಬಿಯ ಚಿತ್ರ  ಇದೋ ಇಲ್ಲಿದೆ.

tenebriomolitor1

Published in: on ನವೆಂಬರ್ 16, 2015 at 6:21 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

The URI to TrackBack this entry is: https://kollegala.wordpress.com/2015/11/16/%e0%b2%aa%e0%b3%8d%e0%b2%b2%e0%b2%be%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%9f%e0%b2%bf%e0%b2%95%e0%b3%8d%e2%80%8d-%e0%b2%a4%e0%b2%bf%e0%b2%a8%e0%b3%8d%e0%b2%a8%e0%b3%81%e0%b2%b5-%e0%b2%b9%e0%b3%81%e0%b2%b3%e0%b3%81/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: