ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಹ ನೀಡಿದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ

18042016

ಆಕರ:

  1. http://dx.doi.org/10.4236/ojpathology.2016.61008
  2. J Liu et al, ACS Nano, 2012, DOI: 10.1021/nn303449n
Published in: on ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2016 at 5:14 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ