ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರ ಸಸ್ಯಾಹಾರ?

25042016

ಆಕರ: Karl-Heinz Erb et al., Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation, Nature Communications, NATURE COMMUNICATIONS | 7:11382 | DOI: 10.1038/ncomms11382

Published in: on ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2016 at 5:18 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

The URI to TrackBack this entry is: https://kollegala.wordpress.com/2016/04/25/%e0%b2%8e%e0%b2%b2%e0%b3%8d%e0%b2%b2%e0%b2%b0%e0%b2%bf%e0%b2%97%e0%b3%82-%e0%b2%86%e0%b2%b9%e0%b2%be%e0%b2%b0-%e0%b2%b8%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%af%e0%b2%be%e0%b2%b9%e0%b2%be%e0%b2%b0/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: