ಗಣಿಸುವ ಗುಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?

02052016

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ.

ಆಕರ:  Marie Amalric and Stanislas Dehaene, Origins of the brain networks for advanced mathematics in expert mathematicians, PNAS Early edition, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1603205113, published online on 24.4.2016

The URI to TrackBack this entry is: https://kollegala.wordpress.com/2016/05/02/%e0%b2%97%e0%b2%a3%e0%b2%bf%e0%b2%b8%e0%b3%81%e0%b2%b5-%e0%b2%97%e0%b3%81%e0%b2%a3-%e0%b2%8e%e0%b2%b2%e0%b3%8d%e0%b2%b2%e0%b2%bf%e0%b2%a6%e0%b3%86/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: